PRIVACY VERKLARING

Download hieronder de Privacy Verklaring van Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal

CAS&L, Centrum voor Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens CAS&L, Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal:

Bachstraat 51
3281 VA Numansdorp
Email: sinka@authentic-me.nl
Mobiel: 06-42936253
Website: http://www.sinka-thooftbenne.nl
KVK nr. 76624803
BTW-id: NL003111744B23

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (indien nodig en zelf verstrekt)
  • Telefoonnummer (indien nodig en zelf verstrekt)
  • Email-adres (communicatie en nieuwsbrief)

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens er worden verwerkt en met welk doel dat gebeurt. Verder worden de rechten van de klant met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de klant uitgelegd. We vragen de klant om deze verklaring goed door te nemen. Zijn er verder nog vragen betreffende het omgaan met uw privacy neem dan contact op via sinka@authentic-me.nl.

OVER CAS&L – CENTRUM AUTHENTICITEIT SOEVEREINITEIT & LICHTTAAL

CAS&L - Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal is op 12 december 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het verzorgt persoonlijke coaching, cursussen, groepsbijeenkomsten en workshops over authenticiteit, soevereiniteit en ascentie met behulp van Lichttaal.
CAS&L is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten.

KLANTGEGEVENS EN GEBRUIK ERVAN

CAS&L - Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal heeft gegevens van klanten in bezit die verstrekt zijn door de klant zelf. Alleen als CAS&L verplicht is gegevens te verstrekken aan een derde partij op grond van een wettelijke verplichting zal CAS&L deze gegevens doorgeven.
Alle gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het betreffende doel.

VERWERKINGSDOEL EN GRONDSLAG

CAS&L verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de gerechtvaardigdheid en/of commercieel belang voor het uitvoeren van een overeenkomst (AVG Art. 6 1b) met onderstaande doelen:

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIELE ADMINSTRATIE

Beheer van bestellingen en facturatie:

Voor de uitvoering van de overeenkomst worden bewaard:
NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer.

Verlenen van de dienst:

Voor commercieel belang worden bewaard:
NAW-gegevens, e-mailadres en verdere gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen.

Behandelingen:

Voor gerechtvaardigd en commercieel belang worden bewaard:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en verdere gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen.

Bijeenkomsten:

Voor gerechtvaardigd en commercieel belang worden bewaard:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en verdere gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.

MARKETING

Direct en Social Marketing:

Voor gerechtvaardigd en commercieel belang worden bewaard:
NAW-gegevens, postadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, Social media.

Nieuwsbrief:

Voor gerechtvaardigd en commercieel belang worden bewaard:
Naam, e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, Social media account.

WEBSITE

Website analytics:

Voor gerechtvaardigd en commercieel belang worden bewaard:
Surfgedrag en locatie.

Plaatsen van berichten of reviews:

Voor commercieel belang worden bewaard:
Naam, e-mailadres en inhoud van bericht

Chatfunctie:

Voor commercieel belang worden bewaard:
Naam, e-mailadres en inhoud van bericht.

DE RECHTEN VAN DE KLANT

De klant beschikt over een aantal rechten met betrekking tot gegevens van de klant en de verwerking ervan via de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

INZAGE, WIJZIGEN, BEPERKING VAN VERWERKING EN RECHT VAN BEZWAAR

De klant kan haar/zijn eigen persoonsgegevens die CAS&L heeft vastgelegd inzien door een verzoek tot inzage te doen.
Als de klant veranderingen wilt aanbrengen in deze persoonsgegevens (die na verzoek zijn ingezien) en de klant deze niet zelf kan veranderen, kun je bij CAS&L een verzoek indienen voor een wijziging, verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering.
Tevens kan de klant, onder voorwaarden, CAS&L verzoeken de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te beperken.
Een klant kan bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van gegevens als die verwerking op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ van CAS&L of een derde plaatsvindt.

GEGEVENSOVERDRACHT EN INTREKKEN TOESTEMMING

De klant kan haar/zijn persoonsgegevens van CAS&L opvragen. CAS&L zal deze gegevens op een gangbare wijze aanleveren die op een eenvoudige manier in andere digitale systemen te openen zijn. De klant kan, in alle gevallen waarbij de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking de toestemming van de klant nodig is, die toestemming in trekken. Het gevolg kan zijn dat CAS&L je bepaalde diensten niet meer kan leveren.

HET INDIENEN VAN EEN VERZOEK

Stuur je verzoek naar sinka@authentic-me.nl. Het verzoek zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek door CAS&L is ontvangen ingewilligd worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de klant is gedaan, vragen we een bevestiging via een persoonlijk bericht. Indien CAS&L het verzoek afwijst zal de reden van de afwijzing in het antwoord aan de klant doorgegeven worden.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS VAN BEZOEKERS ONDER 16 JAAR

CAS&L heeft niet de intentie om gegevens van website bezoekers jonger dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd te verzamelen. Aangezien de leeftijd van een website bezoeker niet controleerbaar is, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij het online gedrag van hun kinderen. Indien u van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via sinka@authentic-me.nl om deze informatie te laten verwijderen.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes tekst (informatie) die bij het bezoeken van de website van CAS&L worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het gebruikte apparaat worden opgeslagen. Die cookies brengen geen beschadigingen aan, aan het gebruikte apparaat.
Met cookies worden niet alleen deze stukjes tekst (informatie) bedoeld, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, bijvoorbeeld device fingerprinting.

WIJZIGEN PRIVACY VERKLARING

CAS&L behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen van deze Privacy Verklaring met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
De laatste wijzigingen zijn woensdag 22 januari 2020 doorgevoerd.

KLACHTEN

Heb je vragen over deze Privacy Verklaring stuur dan een e-mail naar sinka@authentic-me.nl. Heb je een klacht over de manier waarop CAS&L de gegevens van de klant verwerkt stuur dan een e-mail naar sinka@authentic-me.nl Tevens kun je contact opnemen met de bevoegde toezichthouder op het gebied van privacybescherming in Nederland, Autoriteit Persoonsgegevens