DISCLAIMER

CENTRUM AUTHENTICITEIT SOEVEREINITEIT & LICHTTAAL – CAS&L
KVK NR. 76624803

BACHSTRAAT 51
3281 VA NUMANSDORP
NEDERLAND

SINKA-THOOFTBENNE.NL
SINKA@AUTHENTIC-ME.NL

ALGEMEEN

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal - CAS&L (KvK 76624803) – www.sinka-thooftbenne.nl.

Door het gebruiken/bezoeken van deze website verklaart de gebruiker/bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze disclaimer.

CAS&L is verantwoordelijk voor de teksten, audio- en videomateriaal en aangeboden producten van de website www.sinka-thooftbenne.nl.

INHOUDELIJK

De informatie op deze website in de vorm van teksten, audio- en videomateriaal en aangeboden producten in de vorm van Lichttaal zijn bedoeld om delen in jouwzelf wakker te maken en jouw pad te (gaan) bewandelen om je authentieke Zelf/Ziel te (gaan) volgen en je als soeverein Goddelijk mens te ontwikkelen en tot expressie te brengen. De ervaringen die op de website staan, de aangeboden coaching sessies, Lichttaal kaartleggingen, Lichttaal transmissies, workshops en andere zaken die life, online, op afstand en/of als download, hebben als doel je te ondersteunen in het bewandelen van jouw Zielenpad. Je te ondersteunen in de transformatie van bewustzijn en met de verbinding met frequenties van Hogere Liefde.

Verder heeft CAS&L als doel om mensen naar hun eigen verantwoordelijkheid en wijsheid te leiden. CAS&L is van mening dat een ieder de wijsheid in zich heeft welke informatie en actie voor de persoon in kwestie voor dat moment passend is. CAS&L is in geen geval verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden na het raadplegen en het ervaren van deze website. CAS&L aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van informatie, teksten, audio- en videomateriaal en aangeboden producten van en via deze website.

Hoewel CAS&L er alles aan zal doen om misbruik te voorkomen, is CAS&L niet aansprakelijk voor informatie en/of berichtgeving die door externen doorgestuurd of openbaar gemaakt worden.

CAS&L heeft deze website met uiterste zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde inhoud onjuist of onvolledig is. Hiervoor aanvaard CAS&L geen aansprakelijkheid. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dit soort fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

MEDISCHE DISCLAIMER

De aangeboden informatie, producten, transmissies en bijeenkomsten zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling. Een ieder wordt nadrukkelijk geadviseerd contact op te nemen met behandelend arts of huisarts voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheid. Bij acute medische klachten en/of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen adviseren wij u direct contact op te nemen met uw eigen huisarts, huisartsenpost of behandelend specialist.
CAS&L ziet haar bijdrage niet als een alternatief voor reguliere zorg, maar als een aanvulling. Ze maakt daarbij geen medische claims, geen gezondheidsclaims en geeft geen garantie op een gewenste uitkomst.
Er zijn geen rechten te ontlenen aan de berichtgevingen die CAS&L publiceert en ze zijn zeker niet te beschouwen als een aanbeveling om ziekten te behandelen.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Het is niet toegestaan om informatie en/of teksten, foto’s, logo’s, audio-en videomaterialen en andere zaken van deze website te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen, te publiceren en/of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAS&L. Alle auteurs rechten en rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij CAS&L

WIJZIGINGEN

CAS&L kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de gepubliceerde informatie en behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De laatste wijziging zijn dinsdag 9 februari 2021 doorgevoerd.

VRAGEN OF KLACHTEN

Bij vragen of klachten over deze disclaimer kunt u e-mailen naar sinka@authentic-me.nl