CENTRUM AUTHENTICITEIT SOEVEREINITEIT & LICHTTAAL

BLOG


"Wees jezelf en laat de ander zichzelf zijn. Blijf niet vastzitten aan wat niet goed voor je is.
Laat het los en ga verder met je leven."

DE STRIJDBIJL BEGRAVEN

Ruzie, boos worden, frustratie, dwars zijn, niet luisteren, gelijk willen hebben, en ik kan nog wel even doorgaan met opsommen. Dit alles gaat om STRIJD. Strijd voeren voor het halen van je gelijk; omdat het oneerlijk is; omdat het niet klopt; omdat ze niet luisteren; ...ook hier kan ik nog wel even doorgaan met opsommen. Strijd is neit goed of fout, strijd is een keuze. De vraag is of je weet waarom deze strijd gevoerd wordt. Zou het werkeljk om je gelijk gaan, of omdat ze niet naar je luisteren, of ....vul zelf maar in. Zou dat de werkelijke reden zijn dat strijd gevoerd wordt?

Waarom is er strijd?

Strijd maatk kapot. En als iets kapot is gemaakt, is er ruimte voor iets nieuws. Dit is de manier van vernieuwing die de mens door de evolutie heen heeft toegepast. Toch zijn er al veel mensen die deze manier loslaten, maar nog velen onder ons past deze oude vertrouwde manier toe om voor zichzelf op te komen, kortom voor zichzelf te strijden. Dat strijd kapot maakt is naar mijn mening niet het enige nadelige aan strijd. In strijd is er geen ruimte voor respect voor een andere mening, een ander geloof, een ander persoon. In strijd gaat het om winnen. En die winst levert wat op. Dat wat het oplevert noem ik een belang. Dan is de volgende vraag:

Wat is het belang van strijd?

Elk mens en elke situatie heeft een eigen belang om strijd te voeren. Een belang kan zijn dat je gehoord wilt worden, of dat je gelooft in je eigen waarheid en van die ander wilt horen dat het goed is, of je wilt meer van wat je al hebt, of meer van wat je nog niet hebt. Vul zelf maar in wat jouw belang is, in een situatie die vandaag de dag voor je speelt. Dit belang is de reden dat je strijd voert. Alleen blijft de vraag of dat de werkelijke reden is.

Wat is de werkelijke reden van strijd?

Als je eenmaal weet wat strijd je oplevert, welk belang achter jouw strijd ligt, en je dieper wilt kijken naar de werkelijke reden, is het mogelijk om je zicht te verbreden. De voorgaande vragen waren menselijke vragen uit het verstand. Tijdens het verbreden van je zicht stel je jezelf open voor helderheid en wijsheid. Deze helderheid en wijsheid komt niet uit het verstand, maar komt uit jouw bron. Jouw brond heeft alle vragen in zich, en tevens de daarbij behorende antwoorden. Elk antwoord heeft een passende vraag. Kan jij de passende vraag stellen voor het antwoord op de vraag wat de werkelijke reden is van strijd?

Wat is de passende vraag?

Ik ga ervan uit dat iedereen zijn leven en ervaringen in het leven zelf creëert. Dit doen we met de vibratie die wij uitzenden door wat wij geloven. Dan ben ik van mening dat strijd naar je toekomt als je die vibratie uitzendt. Op deze manier zijn de mensen die met je in conflict gaan heel dienstbaar. Zij laten je zien welke vibratie jij uitzendt. Zodoende kan jij je bewustworden van deze vibratie en heb je de keuze wat jij daarmee doet. Ga jij samen met die ander "lekker" het gevecht aan of ben je bereidt te gaan kijken wat dit over jouw te vertellen hebt en laat je die ander op één of andere manier weten dat jij niet bereidt bent om die strijd met hen aan te gaan. En willen zij het spel "stijden" in stand houden, dan moeten ze een ander zoeken om dit voor elkaar te krijgen.

Terugkomend op "de passende vraag"

Wat zend ik uit waardoor de mensen in mijn omgeving willen strijden? Waar kies ik voor als dit gebeurt? Ben ik bereid een andere waarheid vanuit de wijsheid van mijn ziel te ontvangen? Maak ik de keuze een verandering toe te staan? Dit zijn vragen die jou ertoe aanzetten naar jezelf te kijken. Jij kunt de wereld niet veranderen, jij kunt alleen jouw belevingswereld veranderen, door een anderen keuze te maken. Niet goed of fout, alleen kiezen voor een ander potentieel en voor welk potentieel kies jij? Het is aan jou welke vraag jij passend vindt en welk antwoord jij het liefst wilt horen. Welke verantwoordelijkheid wil jij voor jouw leven nemen of wil je de verantwoordelijkheid voor jouw leven liever in andersmans handen leggen.

De stijdbijl begraven!

De strijdbijl begraven is een keuze. Die keuze brengt een nieuw bewustzijn. Een nieuw bewustzijn maakt nieuwe potentieëlen zichtbaar. Nieuwe potentiëlen kies je bewust. Elk moment, is een keuze moment. De passende vraag voor mij hierbij is: "Kan jij zoveel van jezelf houden dat jij de strijdbijl begraaft"?

© SINKA

www.sinka-thooftbenne.nl