CENTRUM AUTHENTICITEIT SOEVEREINITEIT & LICHTTAAL

BLOG


"Wees jezelf en laat de ander zichzelf zijn. Blijf niet vastzitten aan wat niet goed voor je is.
Laat het los en ga verder met je leven."

FILTER

Het is me opgevallen dat wij mensen een filter gebruiken waarmee we onze ervaringen beoordelen. Door die beoordeling ontstaat meestal een oordeel, goed of fout, meer of minder, leuk of verschrikkelijk om zo maar even wat te noemen. Dat mag je niet doen, dat kun je niet maken, jij bent schuldig aan, omdat....

Het is een filter dat ervoor zorgt dat we van beoordeling, naar oordeel naar veroordelen gaan. Het is een filter dat we gebruiken om ons leven in te delen in goed of fout. Dat fiter is ontstaan vanuit dualiteit, zoals een weegschaal die niet in het midden staat maar altijd naar links of rechts uitslaat. Waarbij we gewischten nodig hebben om de weegschaal in het midden uit te laten komen. Uitslag naar links is niet goed en uitslag naar rechts is niet goed, alleen het midden is goed. Wat menselijk gezien dus niet vaak voor zal komen.

Perfectie is niet iets dat alleen bestaat als de weegschaal in het midden staat. Perfectie bestaat als alles er mag zijn. Ja, je mag boos zijn, ja je mag iets doen waar een ander het niet mee eens is, en ja je mag van jezelf houden terwijl je iets doet of gedaan hebt waarvan je geleerd hebt (geconditioneerd bent) dat het niet geoorloofd is in onze gemeenschap of samenleving.

Dat filter is ontstaan door conditionering, je hebt geleerd wat geaccepteerd gedrag is en hebt er een filter van gemaakt. Met dit filter bekijk je de wereld en jouw eigen ervaringen. Dit filter zorgt ervoor dat je anderen veroordeelt, en nog veel gekker, jezelf veroordeelt. Je geeft jezelf voortdurende op je kop als je jezelf vanuit dit filter aanschouwt. Als je een filter gebruikt als maatstaf in je leven, zal er altijd iets zijn waar "aan gewerkt moet worden".

Het gebruik van een filter wordt veelal zichtbaar in het oordeel en veroordeel dat naar buiten komt over anderen. De dingen waarbij frustratie, boosheid en ergernis over anderen ontstaat, zegt veel over het filter dat je gebruikt als jij naar de wereld om je heen kijkt. En kijk eens voor jezelf hoe je naar het werk en het leven van anderen kijkt, heb je er een mening over en waar is die mening op gebaseerd? Hoe interessant kan het zijn om te onderzoeken of er een filter tussen zit en je af te vragen of je dit filter kan aanschouwen als een filter in plaats van een beoordeling die eindit in een veroordeling.

Het gevolg van het gebruik van een filter is dualiteit. Altijd een beoordeling vanuit een vooraf gestelde maatstaf. Het moet ergens aan voldoen. Voldoet het neit dan moet er iets veranderen. En meestal vervallen we in het idee dat anderen moeten veranderen, terwijl we het gebeuren door ons eigen filter hebben bekeken en ervaren. En omdat we een ander niet kunnen veranderen blijven we ons frustreren, boos maken en ergeren als we ons filter niet gaan onderzoeken als filter.

Hoe kan het leven er zonder filter uitzien?

Een leven zonder filter ziet er heel anders uit. Dan zijn we open en ontvangen alles zoals het is, zonder oordeel. De weegschaal staat in het midden en er hoeft niets te veranderen om tot balans te komen.

Er zijn geen ervaringen die moeten voldoen aan vooraf gestelde eisen, want alles is perfect en jij bent degenen die de ervaring hebt gecreëerd en ontvangen en jij bent degene die besluit wat je met die ervaring doet. Het verschil van dat wat je met een ervaring doet zit in het ervaren met of zonder filter. Daar is vertrouwen, bewustzijn en zelfreflectie voor nodig.

© SINKA

www.sinka-thooftbenne.nl