CENTRUM AUTHENTICITEIT SOEVEREINITEIT & LICHTTAAL

BLOG


"Wees jezelf en laat de ander zichzelf zijn. Blijf niet vastzitten aan wat niet goed voor je is.
Laat het los en ga verder met je leven."

HET MEISJE DAT ZICHTBAAR WERD

Het meisje, dat zichzelf verstopt had, werd zichtbaar nadat een aantal dagen ervoor een strenge mannelijke vaderfiguur zich kenbaar had gemaakt. Deze vaderfiguur kwam tevoorschijn nadat ik mezelf de vraag gesteld had waarom ik koos voor een bepaalde beperking. Deze mannelijke energie had ervoor gekozen zeer beschermend op te treden voor dit kleine meisje. Uit liefde werd zij beschermd om haar te behoeden voor pijn en verdriet. Het tegendeel bleek waar. Door deze overbescherming, die ontstond uit angst, werd het meisje belemmerd in haar ervaringen en ging zichzelf ontkennen. Zij wist dat de waarheid anders was en toch is er een geloofsovertuiging in haar genesteld. Met alles wat zij deed was er diep in haar een geloof dat zij niet mocht laten zien wie zij in werkelijkheid was. Het gevolg was een innerlijke strijd die gestreden werd om haar bestaansrecht. Die strijd vibreerde in haar en bracht haar conflicten en mensen die niet in haar geloofden, op haar pad.

Nadat ik deze mannelijke energie te kennen heb gegeven dat ik inmiddels in staat ben om mezelf te beschermen en hem heb gevraagd of hij mij op een andere manier wil beschermen. Heb ik hem verteld dat ik mezelf dan tot expressie kan brengen, dat ik van mezelf kan houden en dat ik mezelf kan vertrouwen en mijn leven kan leven zoals ik dat wil. Hij gaf mij te kennen dat hij dat graag wilde. Mijn volgende vraag was of hij dan naar de helende tuin wilde gaan en mij op een getranformeerde manier wil gaan helpen. En weet je, ook dat wilde hij heel graag.

Twee dagen later werd het meisje zichtbaar door haar pijn en verdriet weer te laten voelen in mijn hartstreek. Al die tijd had zij mij regelmatig haar pijn laten voelen en inmiddels wist ik dat zij met haar pijn en verdriet mij duidelijk wilde maken dat ik meer van mezelf mocht laten zien en meer van mezelf mocht houden. Toch werd ik daarin nog steeds afgeremd, ook al had ik allang gekozen me daar niet meer door te laten belemmeren en heel veel van mezelf te houden. En dat deed ik inmiddels ook steeds meer. Accepteren wie ik ben is naar alle waarschijnlijkheid ook de keuze geweest die deze hele mooie transitie mogelijk gemaakt heeft. Ondanks alle gezette stappen lukte het mij nog niet het kleine meisje zoveel vertrouwen te geven dat ze echt volledig zichzelf mocht zijn, totdat de overbezorgde mannelijke vaderfiguur zijn verhaal heeft kunnen vertellen en zijn taak losgelaten heeft.

Wel nu, mijn hartstreek wordt warm en ik realiseer me dat mijn moed en doorzettingsvermogen mij hebben geholpen om in mijn leven een andere werkelijkheid te creëren. Al heel lang had ik de wens om anders in het leven te staan en leef ik toegewijd aan mijn transformatie. Het is mogelijk gebleken om oud te transformeren naar nieuw. Ook al weet je niet hoe nieuw eruit gaat zien. De grootste uitdaging ligt in het vertrouwen in jezelf, in dat wat van binnen leeft. Andere mensen kunnen je helpen oud naar nieuw te transformeren, alleen dan als jij bereidt bent verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen bestaan.

©Sinka
www.sinka-thooftbenne.nl