CENTRUM AUTHENTICITEIT SOEVEREINITEIT & LICHTTAAL

BLOG


"Wees jezelf en laat de ander zichzelf zijn. Blijf niet vastzitten aan wat niet goed voor je is.
Laat het los en ga verder met je leven."

DAT WAT JIJ DENKT EN GELOOFT VIBREERT, WORDT UITGEZONDEN EN ONTVANGEN

De vibratie van jouw waarheid bepaalt wat jij uitzendt naar de buitenwereld. Het is zoals we in de communicatie geleerd hebben, we zenden en ontvangen een bepaalde boodschap via woorden en lichaamstaal. Ik ga nog een stapje verder. Wat we uitzenden en ontvangen heeft een bepaalde vibratie. Ook gedachten en zelfs jouw waarheid hebben een bepaalde vibratie en wordt dus ook uitgezonden en ontvangen. Dan is het belangrijk om te weten wat je geloofsovertuigingen en gedachten zijn en dat je er verantwoordelijkheid voor neemt. Dat wat jij gelooft en denkt is bepalend voor wat jouw waarheid is, dus wat jij uitzendt.

Wat wil ik hiermee duidelijk maken...?

We leven in een wereld die vibreert. En wij gebruiken die vibratie in ons leven. We zenden en ontvangen niet alleen, we doen er ook iets mee. Veel mensen zijn zich niet bewust van de vibraties die aanwezig zijn. Terwijl iedereen wel het gevoel kent dat het aan het strand lekker vertoeven is, of dat ze opknappen als ze een wandeling in het bos gemaakt hebben. Dit komt door de vibratie van de natuur, die zorgt ervoor dat we vibraties die ons uit balans brengen los kunnen laten en de vibraties van de natuur vullen ons dan weer op, brengen ons weer in een nieuwe balans.

Als je er vanuit gaat dat wat jij gelooft vibreert en dat je die vibratie uitzendt, dan is deze vibratie van invloed op wat anderen van jouw ontvangen. De vibratie die ze van jou ontvangen is dus ook van invloed op hoe ze jou zien als mens en jou benaderen. Heb jij een geloofsovertuiging dat je niet serieus genomen wordt door anderen dan zal de omgeving daar op reageren en je naar alle waarschijnlijkheid niet serieus nemen. Maar vibreer jij dat je overloopt van zelfliefde en eigenwaarde dan wordt je serieus genomen door je omgeving en verdwijnen de mensen die hier problemen mee hebben meestal uit je leven. Let wel, het gaat hier om vibraties die je uitzendt via geloofsovertuigingen, niet dat wat jij graag zou willen, maar wat jij in werkelijkheid gelooft, door vorming en conditionering.

Geloofsovertuiging versus Innerlijke Waarheid

Nu is er een verschil tussen waarheid ontstaan uit een geloofsovertuiging en waarheid die komt vanuit je innerlijke wezen, je ziel. Geloofsovertuigingen zijn ontstaan in bijvoorbeeld je opvoeding, op school, via informatie kanalen en zelfs via de vibraties die uitgezonden worden door organisaties en het massabewustzijn. Je voelt als het ware door de vibraties die uitgezonden worden waar jij aan hoort te voldoen, wil je in een bepaalt systeem functioneren. En jij bent degene die beslist of je daarmee akkoord gaat of niet. De waarheid van je ziel noem ik innerlijke waarheid. En logischer wijs is er ook een verschil in vibratie die uitgezonden wordt tussen de waarheid ontstaan uit een geloofsovertuiging en je innerlijke waarheid.

Vibratie veranderingen zorgen voor een veranderende werkelijkheid

Tijdens je ontwakingsreis worden je geloofsovertuigingen aan de kaak gesteld. Via ervaringen die je voor jezelf gecreëerd hebt ga je een ontdekkingstocht maken door het landschap van jouw leven. In dit landschap reis je langs jouw geloofsovertuigingen en worden velen stap voor stap verwijderd. Daarvoor in de plaats ontstaat een nieuw bewustzijn in het landschap van jouw leven en wordt je uitgedaagd op een nieuwe manier te gaan leven. Eenmaal verwijderde geloofsovertuigingen zorgen ervoor dat je een andere vibratie gaat uitzenden en daardoor neem je een andere plaats in in jouw werkelijkheid.

De volgende uitdaging is het ontdekken en je verbinden met jouw innerlijke waarheid. Jouw werkelijkheid verandert en je bent gewend jouw wereld en leven te bezien vanuit een bepaalde manier die opgebouwd is door je geloofsovertuigingen. De geloofsovertuigingen verdwijnen één voor één en er ontstaat als het ware een vacuum. Je nieuwe leven vraagt om een nieuwe aanpak. Wil je leven vanuit je innerlijke waarheid dan is de volgende stap dat je verbinding gaat maken met je ziel en je ziel gaat vragen je te begeleiden in dit nieuwe leven.

Veel plezier tijdens je ontdekkingsreis door je vibraties

Met Liefde
Sinka